Potensi Desa

Desa Cangakan yang mempunyai jumlah pendudukan 1289 jiwa (laki - laki) dan 1282 jiwa (perempuan) dengan total jumlah Kepala Keluarga sebanyak 862 KK sesuai data statistik 2017.

Kesejahteraan Keluarga

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera: 124 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 1: 217 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 2: 300 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3: 105 Keluarga
Jumlah Keluarga Sejahtera 3 plus: 19 Keluarga

Mata Pencaharian Penduduk

Jenis PekerjaanLaki - LakiPerempuan
Dokter Swasta21
Buruh Migran2123
Buruh Tani2300
Petani8600
Pengawai Negeri Sipil1715
Bidan Swasta05
Purnawirawan/Pensiunan40